Newsy

Czym jest karencja w ubezpieczeniu?

Podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, najczęściej nie jest jednoznaczne z zagwarantowaniem przez ubezpieczyciela 100% ochrony od zaistniałych zdarzeń zawartych w polisie, które uprawniałyby do odszkodowania z chwilą podpisania takiej umowy. Niektóre z nich posiadają w swoich warunkach okres wyłączenia z ochrony, mimo tego, że wszelkie formalności zostały dopełnione, składka została opłacona, a sama polisa już […]

Continue Reading...

Newsy

Franszyza ubezpieczeniowa

Rozważając zakup jakiegokolwiek dowolnego ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy jest to ubezpieczenie mieszkania, komunikacyjne, czy turystyczne, w ogólnych warunkach ubezpieczenia można spotkać się z pojęciem franczyzy. Najczęściej jest ona częścią pojęć tj.: franszyza integralna oraz franszyza redukcyjna. Oba te terminy są związane z wysokością świadczeń, jakie zostaną poszkodowanemu wypłacone. Nazywana jest też klauzulą umowną. Franszyza- […]

Continue Reading...

Newsy

Bezpieczne wynajmowanie mieszkania studentom

Studenci są jedną z grup, które najczęściej wynajmują nieruchomości, zwłaszcza w większych miastach, gdzie jest kilka uczelni wyższych. Niestety, młodość rządzi się swoimi prawami i często dochodzi do sytuacji, kiedy młodzi kojarzeni są jedynie z imprezami, skargami sąsiadów czy niszczeniem lokali. Istnieje jednak wiele możliwości, aby uniknąć nieprzyjemności i wynająć mieszkanie godnym zaufania lokatorom. Jak […]

Continue Reading...

Newsy

Roszczenie ubezpieczeniowe, co to jest?

Praktycznie w każdym przypadku wykupu polisy ubezpieczeniowej, jej celem jest potrzeba zabezpieczenia się przed skutkami i konsekwencjami określonych w niej zdarzeń. W sytuacji , gdy te mają miejsce, powstaje wówczas prawo do odszkodowania, innymi słowy tzw. roszczenie ubezpieczeniowe. O co chodzi w roszczeniu? Każde zawarte ubezpieczenie jest swego rodzaju umową, na której podstawie, w przypadku […]

Continue Reading...